HANOTOURS - Trao dịch vụ, nhận nụ cười

: 1900 0059

: 024 7309 0009

: 09 3439 9009

cờ Việt Nam cờ nước Anh cờ Trung Quốc cờ Đài Loan cờ Nhật Bản

Du lịch Singapore - Malaysia

Lịch khởi hành

Giá khuyến mại này chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán online

Tour Mã tour Ngày khởi hành Thời gian Giá niêm yết Số chỗ Đã bán Tạm giữ Còn lại

Hà Nội - Singapore - Kuala Lumpur - Hà Nội

SIMA-MS-190219

19/02/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-260219

26/02/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-010319

01/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

11.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-080319

08/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

11.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-150319

15/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

11.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-220319

22/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

11.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-290319

29/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.290.000 đ

11.190.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-050319

05/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.990.000 đ

11.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-120319

12/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.990.000 đ

11.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-190319

19/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.990.000 đ

11.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-260319

26/03/2019

6 ngày 5 đêm

10.990.000 đ

11.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-040419

04/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-120419

12/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-160419

16/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-180419

18/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-050419

05/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-190419

19/04/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-260419

26/04/2019

6 ngày 5 đêm

12.990.000 đ

13.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-100519

10/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-170519

17/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-140519

14/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-160519

16/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-210519

21/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-230519

23/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-240519

24/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-280519

28/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-300519

30/05/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-040619

04/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-070619

07/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-110619

11/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-130619

13/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-140619

14/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-250619

25/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-270619

27/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-280619

28/06/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-180619

18/06/2019

6 ngày 5 đêm

11.190.000 đ

12.090.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-210619

21/06/2019

6 ngày 5 đêm

11.190.000 đ

12.090.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-020719

02/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-050719

05/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-090719

09/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-110719

11/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-120719

12/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-160719

16/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-190719

19/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-230719

23/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-250719

25/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-260719

26/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-300719

30/07/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-010819

01/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-020819

02/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-060819

06/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-080819

08/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-090819

09/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-090819

09/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-130819

13/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-150819

15/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.690.000 đ

11.590.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-160819

16/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS- 200819

20/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-230819

23/08/2019

6 ngày 5 đêm

10.590.000 đ

11.490.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-300819

30/08/2019

6 ngày 5 đêm

11.990.000 đ

12.890.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-130919

13/09/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay

SIMA-MS-270919

27/09/2019

6 ngày 5 đêm

10.390.000 đ

11.290.000 đ

25

0

0

25

Đặt ngay
Tour du lịch Singapore - Malaysia

Khởi hành: 11, 25/7; 29/8; 28/4*;…

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

cho thuê xe du lịch
Tìm khách sạn theo các tỉnh thành
HANOTOUR Vinh dự đón nhận giải thưởng